چند رسانه ای

سلامت، تغذیه، تناسب اندام

۳ خیانت بزرگی که در حق سلامت مردم ایران شد!

ساعت 24-به دلیل برخی طرح های پیدا و پنهایی که طی این سال ها در حوزه سلامت و تغذیه مردم کشورمان به اجرا درآمده، با کمال تأسف باید گفت برخی از خوراکی ها و روش هایی که به عنوان پایه سلامتی و کلید پیشگیری محسوب می شوند از زندگی روزمره امروزی ما حذف شده اند!

اخبار گوناگون