روی خط خبر

فرشته های مرگ

عبارت فرشته های مرگ از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

"فرشته‌های مرگ" کبد را از کار می‌اندازند

بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران با تاکید بر این که بارندگی های بهاری احتمال رویش قارچ های سمی را افزایش می دهد، لزوم افزایش آگاهی افراد جامعه به ویژه کودکان در مواجهه با قارچ های سمی آمانیتا موسوم به فرشته های مرگ در طبیعت را یادآور شد.

اخبار گوناگون