روی خط خبر

سومر اکیاسمپاتیک

عبارت سومر اکیاسمپاتیک از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

لطفاً سر ساعت غذا بخورید

گروهي از سلول هاي عصبي در بخشي از مغز به نام هسته سومر اکياسمپاتيک قرار دارند که وظيفه شان کنترل ساعت مغز است. متخصصان مغز و اعصاب دريافتند که نورون ها در منطقه اي به نام هيپوتالاموس که مسئول کنترل درجه حرارت، گرسنگي و تشنگي است با نظم خاصي قرار دارند.

اخبار گوناگون