روی خط خبر

افزایش سرطان

عبارت افزایش سرطان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

پیر شدن جمعیت دلیل افزایش سرطان

حدود ۶۰ درصد جمعیت اضافه وزن و کم تحرکی و بیش از ۸۰ درصد جمعیت کمتر از حد استاندارد میوه و سبزیجات مصرف می کنند و این عوامل اثرگذاری بیشتری در مقایسه با آلودگی هوا، پارازیت و سایر عوامل محیطی در بروز سرطان دارند.

اخبار گوناگون