روی خط خبر

افزایش دوپامین

عبارت افزایش دوپامین از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

بهترین روش های افزایش سطح دوپامین بدن به طور طبیعی

دوپامین یک پیام رسان شیمیایی مهم در مغز است که دارای بسیاری عملکرد است. این در پاداش دادن، انگیزه، حافظه، توجه و حتی تنظیم حرکات بدن، دخالت دارد. زمانیکه دوپامین در مقادیر زیادی آزاد می شود، احساس لذت و پاداشی ایجاد می شود که شما را برای تکرار یک رفتار خاص، تحریک می کند. در مقابل، سطح پایین دوپامین با کاهش انگیزه و پایین آمدن اشتیاق نسبت چیزهایی که اکثر مردم را تحریک می کند، ارتباط دارد. سطوح دوپامین معمولا به خوبی در سیستم عصبی تنظیم می شود، اما چیزهای بسیاری وجود دارد که شما می توانید آنها را ...

اخبار گوناگون