روی خط خبر

استریل

عبارت استریل از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

بگذارید فرزندتان اشتباه کند

در ذهن بعضی از پدر و مادرها، تربیت بی نقص تربیتی است که در آن فرزندشان هیچ خطایی نکند، هیچ وقت در موقعیت بحرانی قرار نگیرد و درست قبل از آنکه اتفاق بدی رخ دهد، او را از حادثه دور کنند.

اخبار گوناگون