روی خط خبر

آكریلامید

عبارت آكریلامید از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

نان برشته نخورید!

آكريلاميد در مقايسه با ديگر مواد سمي شناخته شده در غذاهاي مختلف مي تواند براي انسان ها تا 100 برابر خطرناك تر باشد. مقدار اين ماده در سيب زميني سرخ شده و چيپس بيشتر است، اما در كشور ما بيشترين نگراني از حجم توليد و مصرف آكريلاميد در نان است.

اخبار گوناگون